SEROs utbildningar

Certifieringsutbildning

SERO har, i samarbete med Svenska Specialcertifieringar AB tagit fram en utbildning för de som vill certifiera sig. Utbildningen ger nödvändiga kunskaper i bygglagstiftning, arbetsmiljö, eldstäder – rökkanaler mm. Utbildningen riktar sig till dig som ska göra en förstagångsansökan för certifiering eller ansökan inför omcertifiering för sakkunnig skorstenstekniker. Utbildningen riktar sig också till nyanställda som behöver veta mer om regelverk och arbetsmiljökrav m.m. och de som vill uppdatera sina kunskaper utan att certifiera sig. Kursen är ett ypperligt tillfälle att ta till sig SEROs egenkontrollmallar för att uppdatera den egna verksamheten.

Utbildningen innehåller bland annat:
– Standarder. PBL och tillhörande förordningar. BBR nationella krav.
– Naturens lagar förbränning - värmeteknik.
– Konstruktioner och material. Nya och äldre byggregler.
– Arbetsmiljölagen. Bas P-U grund. Miljöhantering.
– Egenkontroller, entreprenad och utförande.
– Praktikpass.
– Certifieringsskrivning.

Du får också möjlighet att skriva tentamen i samband med utbildningsdagarna. Vid godkänt prov utfärdats ett certifikat samt en personlig ID-bricka som är giltig under 5 år, därefter krävs förnyelse. Det ger dig också rätten att stolt bära och använda logotypen SERO-certifierad för att kunna visa på din kompetens inom området.

» Här kan du se våra aktuella utbildningar.

Teknikdagar

Vi arrangerar även endagars teknikträffar med utbildning inom ett förvalt specifikt område, exv. kan en träff handla om skorstensreparationsmetoder med de standarder och regler som hanterar tätningsmassor och insatsrör m.m. Dessa arrangeras hos företag som både vill visa upp sin verksamhet men också hjälpa till med utbildningen. Vi träffas byter erfarenheter, utbildar varandra i utförande och runt olika arbetsmetodiker, ser på material och umgås. Alla tillverkare och materialleverantörsgrupper bereds möjlighet att ge info. samt presentera sina fabrikat och tekniker. Syftet är att sprida kunskap, utbilda oss, umgås och utveckla vår SERO certifiering.

» Här kan du se våra aktuella teknikdagar.

Idéer, önskemål och förslag på fler Teknikträffar tas tacksamt emot från er medlemmar och naturligtvis också erbjudande från tillverkare- och leverantörer om arrangemang.

 
Skorstensentreprenörernas Riksorganisation | c/o SVF AB, Box 49, 741 21 Knivsta
| telefon 08-28 81 58 | e-post info@skorstensentreprenor.se