< meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" /> Certifieringsutbildning Skorstensentreprenörernas Riksorganisation

SERO certifieringsutbildning

SERO har, i samarbete med Svenska Specialcertifieringar AB tagit fram en utbildning för de som vill certifiera sig. Utbildningen ger nödvändiga kunskaper i bygglagstiftning, arbetsmiljö, eldstäder – rökkanaler mm.

Utbildningen riktar sig till dig som ska göra en förstagångsansökan för certifiering eller ansökan inför omcertifiering för sakkunnig skorstenstekniker. Utbildningen riktar sig också till nyanställda som behöver veta mer om regelverk och arbetsmiljökrav m.m. och de som vill uppdatera sina kunskaper utan att certifiera sig. Kursen är ett ypperligt tillfälle att ta till sig SEROs egenkontrollmallar för att uppdatera den egna verksamheten.

Utbildningen innehåller bland annat:
– Standarder. PBL och tillhörande förordningar. BBR nationella krav.
– Naturens lagar förbränning - värmeteknik.
– Konstruktioner och material. Nya och äldre byggregler.
– Arbetsmiljölagen. Bas P-U grund. Miljöhantering.
– Egenkontroller, entreprenad och utförande.
– Praktikpass.
– Certifieringsskrivning.

Du får också möjlighet att skriva tentamen i samband med utbildningsdagarna. Vid godkänt prov utfärdats ett certifikat samt en personlig ID-bricka som är giltig under 5 år, därefter krävs förnyelse. Det ger dig också rätten att stolt bära och använda logotypen SERO-certifierad för att kunna visa på din kompetens inom området.

» Här kan du se våra aktuella utbildningar.

Låter det intressant? » Kontakta oss för mer information.

 
Skorstensentreprenörernas Riksorganisation | c/o SVF AB, Box 49, 741 21 Knivsta
| telefon 08-28 81 58 | e-post info@skorstensentreprenor.se