Bli medlem i SERO

Tillsammans blir vi starkare. Vi söker därför fler medlemmar i SERO. Som remissinstans vinner våra åsikter större gehör ju fler vi är. Vårt arbete med att påverka beställare och myndigheter påverkas givetvis också av att vi agerar med gemensam styrka. Dessutom gynnar det alla medlemmar om vårt nätverk växer. Vi fyller på med mer kunskap och ökar vår geografiska spridning.

Vi ser gärna att du som medlem deltar aktivt i vår verksamhet. På så sätt kan du som medlem vara med och påverka hela branschen i en gynnsam riktning. Delta och låt din personal gå våra utbildningar och delta i träffar. Du ökar ditt företags samlade kompetens och säkrar samtidigt fortsatt utveckling av kvaliteten.

Vi håller på att ta fram flera ramavtal, leveransvillkor och branschstandards som kommer att gynna våra medlemmar. Vi knyter även en jurist med fler ­kompetenser till organisationen för att finnas till hands för alla medlemmar.

När du ansöker om medlemsskap kan du som redan är SERO-certifierad ansöka om fullt medlemsskap direkt. Om du inte redan är certifierad ansöker du om medlemsskap och får ett år på dig att certifiera dig. Om du inte är aktiv skorstensentreprenör går det bra att bli stödmedlem och ta del av vårt aktiva nätverk för att öka din kompetens och påverka branschen.

Här hittar du ansökningshandlingar. Fyll i formulären på datorn, skriv ut, skriv under och skicka in.
» Ansökan om certifiering.
» Bilaga CV för ansökan om certifiering.

» Här kan du göra en allmän intresseanmälan. Vi kontaktar dig snarast efter förfrågan.

 
Skorstensentreprenörernas Riksorganisation | c/o SVF AB, Box 49, 741 21 Knivsta
| telefon 08-28 81 58 | e-post info@skorstensentreprenor.se