Medlemskalender

SERO certifieringsutbildning
Rosersberg, 16-18 september 2014

MSBs sotningskonferens
Stockholm, 23-24 september 2014

Teknikdag/utbildning – Ackumulerande eldstäder mm
Swedflex, Källby, 13 oktober 2014

Teknikdag/utbildning – Prefabricerade skorstenar mm
Lady Vent, Sävsjö, 9 november 2014

Teknikdag/utbildning – Skorstensdrag mm
Exodraft, 15 januari 2015

Årsmöte
SERO, mars 2015

 
Skorstensentreprenörernas Riksorganisation | c/o SVF AB, Box 49, 741 21 Knivsta
| telefon 08-28 81 58 | e-post info@skorstensentreprenor.se