Det här gör SERO

– SERO arbetar med att höja kvaliteten och säkerheten på alla skorstensarbeten. Vårt fokus ligger lika mycket på att höja medvetenheten hos beställarna som hos hantverkarna.

– SERO arbetar med att formulera kvalitetsnormer och grundkrav. Vi har samlat kompetens från hela branschen för att bli så starka och tydliga som möjligt i vårt arbete.

– SERO arbetar som remissinstans till myndigheter och samordnare av fortsatt branschutveckling.

– I Sverige ligger SERO i framkanten vad gäller säkerhet, teknik och nya regler. Men vi kan inte stå still för det. Vi räknar med att en större samordning med EU står för dörren. Vi arbetar med att vår bransch kommer till tals och att våra åsikter om kvalitet och säkerhet blir hörda. Vårt mål är att svensk kvalitet i skorstensentreprenad och att svenska lagar och normer blir en del av europeisk lagstiftning.


– SERO certifierar skorstensentreprenörer för att säkerställa kompetensen och säkra fortsatt utveckling av kvalitetsarbetet.

– SERO förebygger och förhindrar att organisationens medlemmar hamnar i otillbörliga marknadsunderlägen vid marknadsförändringar.

– SERO verkar för att medlemmarna följer gällande regler och lagar.


Låter det intressant? » Kontakta oss för mer information.

 
Skorstensentreprenörernas Riksorganisation | c/o SVF AB, Box 49, 741 21 Knivsta
| telefon 08-28 81 58 | e-post info@skorstensentreprenor.se