Certifiering för att säkerställa kvaliteten

SERO har, i samarbete med skorstensbranschen med flera, tagit fram en personcertifiering. I arbetet har även inkluderats beställare och myndigheter såsom Boverket, Myndigheten Samhällsskydd Beredskap (fd Räddningsverket), Fastighetsägarna och Arbetsmiljöverket. Vi kan konstatera att den personcertifiering som tagits fram är ett viktig konkurrensmedel likväl som ett tydligt verktyg för beställare att välja entreprenörer med rätt kompetens.

Grundkrav

För att vara behörig för certifiering skall den sökande ha avlagt examen från två- eller treårig yrkesteknisk linje eller annan likvärdig utbildning. Dessutom krävs praktiskt arbete under 5 år med anknytning till skorstensarbeten. För personer med behörighet utför Svenska Specialcertifieringar AB personcertifieringar enligt SEROs specifikation.

Så här går det till

Efter inlämnad ansökan genomförs ett skriftligt prov där vi ställer teoretiska och praktiska frågor samt frågor om lagstiftning som berör skorstenstekniker. Provet genomförs under 3 timmar. Vid godkänt prov utfärdats ett certifikat samt en personlig ID-bricka som är giltig under 5 år, därefter krävs förnyelse. Det ger dig också rätten att stolt bära och använda logotypen sero-certifierad för att kunna visa på din kompetens inom området.

Certifieringarna sker flera gånger årligen vid någon av våra utbildningar eller arrangeras på större orter i Sverige såsom Malmö, Göteborg, Örebro, Linköping, Stockholm och Sundsvall.

» Du kan se alla aktuella utbildningar här.

 
Skorstensentreprenörernas Riksorganisation | c/o SVF AB, Box 49, 741 21 Knivsta
| telefon 08-28 81 58 | e-post info@skorstensentreprenor.se