Det här är SeRo

SeRo är Sveriges äldsta och enda opartiska branschorganisation för skorstensentreprenörer, de som installerar, bygger- och reparerar skorstenar, eldstäder och ventilation, tillverkare och serviceföretag m.fl. inom området. SeRo fungerar som remissinstans till myndigheter, organisatör av utbildning – certifiering samt samlande samordnare av fortsatt branschutveckling. Vårt mål är att höja kvalité och säkerheten på alla skorstens- ventilationsarbeten, utbilda, certifiera och skapa fler arbeten för entreprenörerna, säkerställa myndighetskraven i arbeten och efter beställarnas önskemål ge ”Beställartrygghet”!

Innan SeRo startades fanns ingen samlad branschorganisation som hade som mål att formulera kvalitetsnormer och certifiera utförare. Det fanns ett behov att skapa tydliga kvalitetskrav och riktlinjer för skorstensarbeten. Idag är ca 50 medlemsföretag med certifierad personal anslutna till SeRo. Vi arbetar ständigt för att samla fler och skapa samsyn på branschen och anlitar du en SeRo certifierad entreprenör får du Skorstensteknikerns sakkunnighet och ”Beställartrygghet” i arbetet - entreprenaden.

Styrelsen

 • Esbjörn Toresson, organisationsordförande
 • Peter Johansson, ledamot
 • Stefan Berglund, ledamot
 • Jimmy Brolin, ledamot
 • Patrik Isestad, ledamot
 • Mats Berglund, ledamot
 • Per-Anders Andersson, ledamot

Leverantörsforum
(tillverkare och leverantörer. Intrimsgrupp)

 • Landy Vent International AB
 • Swedflex AB
 • NSP, Nordiska Skorstensprodukter
 • Chimneytech AB
 • Skorstenfolket Sverige AB (adjungerat företag)

Teknik- och branschgrupp

 • Hans Frisk, ledamot
 • Mats Berglund, sekreterare

Kansli

 • Mats Berglund, organisationsdirektör
 • Marlen Wedberg, kansliadministratör

Kontakt

 • SeRo, SkorstensEntreprenörernasRiksOrganisation
 • E-post: kansli@skorstensentreprenor.se
 • Telefon (Kansli/Official): +46(0)8-28 81 58
 • Besöks- och postadress:
 • C/o SVF AB, Box 49, 741 21 SE-KNIVSTA (brevpost)
 • Danmarksgatan 55. 753 23 SE-UPPSALA (besök)
 • Org.nr. 875003-3691 BG nr: 5140-4697

Låter det intressant? » Kontakta oss för mer information.

 
Skorstensentreprenörernas Riksorganisation | c/o SVF AB, Box 49, 741 21 Knivsta
| telefon 08-28 81 58 | e-post info@skorstensentreprenor.se