Allt om skorstenar

En skorsten kan vid första anblicken bara vara något som har med värme att göra men skorstenen är ofta lika viktig för ventilationen.

Under den här fliken kan du läsa om skorstenar som används som rökkanaler, vilka typer det finns hur de fungerar och allmänna rekommendationer. Ventilation handlar om olika typer av ventilation och imkanaler, som är ventilation som används vid ställen där man lagar mat. Det ställs särskilda krav på imkanaler vad gäller, värme, brand och renhållning. Slutligen har vi två flikar om grunderna för att installer en ny skorsten och att renovera en begintlig skorsten.

 
Skorstensentreprenörernas Riksorganisation | c/o SVF AB, Box 49, 741 21 Knivsta
| telefon 08-28 81 58 | e-post info@skorstensentreprenor.se